SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Välkommen till Östersundsgymnasterna!

Vår förening bildades 1924 och hette då Östersunds Kvinnliga Gymnastikklubb. Föreningen ändrade sitt namn till Östersundsgymnasterna på 1970-talet i samband med att även manliga gymnaster fick vara med i vår förening. Idag är vi en breddförening som också bedriver tävlingsverksamhet. Vi har (år 2024) ca 700 aktiva gymnaster och 150 ledare hos oss.

 

Östersundsgymnasterna har två sektioner där vi erbjuder träningsverksamhet;

Vi har även ett antal sektioner där vi erbjuder tävlingsverksamhet på lokal-, regional- och till viss del riksnivå;

Inom sektionen Kvinnlig artistisk gymnastik bedriver vi även tävlingsverksamhet på hög nationell nivå.

 

Vi samarbetar med Jämtlands gymnasium (JGY) som bedriver nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom kvinnlig artistisk gymnastik.

 

Östersundsgymnasterna är en ideell förening och då krävs delaktighet och föräldrainsatser för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Vill du hjälpa till? Fyll i detta formulär!

 

Vi arbetar för en trygg barn- och ungdomsverksamhet, vi har en utarbetad värdegrund samt ett trygghetsteam för att säkerställa att vi följer vår värdegrund.

 

Östersundsgymnasterna har en kompisfond. Vi strävar efter att vara en inkluderande förening, att alla ska kunna träna hos oss oavsett ekonomiska förutsättningar, därför har vi en fond ur vilken man kan ansöka om stöd vid behov.

 

Vill du anmäla ditt barn till oss läs först under "Träna hos oss" . Där finns information om hur du anmäler ditt barn till vår verksamhet.

 
Kansliet öppettider under sportlovet vecka 10
2024-03-01 18:30

Under vecka 10 är kansliet öppet under sporadiska tider. Det går att komma i kontakt med kansliet via mail under hela veckan.

Årsmöteshandlingar
2024-03-01 18:29

Nu finns samtliga handlingar gällande årsmötet på vår hemsida under Föreningen - Dokument - Årsmöte 2024.

 

Väl mött!

 

/ Styrelsen

Valberedningen för Region Mitt behöver bli fler
2024-02-16 10:33
Valberedningen för Region Mitt behöver bli fler. 
Vill du eller har du någon du vill nominera till valberedningen, låt oss veta.

Valberedningen har en central och mycket viktig roll och dess främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.
Ledamöter som kan ingå i regionstyrelsen och vara med och påverka i vår region.

Låter det här intressant eller känner du någon som skulle tycka det här var intressant maila .
Kallelse årsmöte
2024-02-14 17:26

 

Kallelse till Årsmöte

 

Välkomna till Östersundsgymnasternas årsmöte

Tid: den 12 mars 2024 kl. 18.30

Plats: Teorisalen, Arenan

 

Ärenden vid årsmötet
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista.
7.A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/ räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val
A) Föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år;
B) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
C) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
D) Två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
E) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande;
F) Beslut om val av ombud till GF-Mitt- och SvGF-möten (och eventuella andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

 

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
-medlemmen ska fylla lägst 12 år under det år som föreningen genomför årsmötet
-medlemskap är beviljat och medlemsavgift är betald för medlemskap som avser det
kalenderår som föregår årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan, budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns
tillgängliga på hemsidan senast 1 mars.

 

Varmt välkomna!

Östersundsgymnasterna 100 år 12/2 2024
2024-02-09 16:45

På måndag 12:e februari fyller vår förening 100 år!!


Det kommer att firas hela veckan då vi bjuder alla våra gymnaster och ledare på tårtkalas i samband med träning.


Stort GRATTIS till oss!! 

Nyheter från våra grupper
Trupp, 11/02 16:31 
RG, 04/02 12:00 
 
Sponsorer
Länkar