Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Östersundsgymnasterna!
Östersundsgymnasterna bildades redan 1924 och hette då ”Östersunds Kvinnliga Gymnastikklubb”. Omdöpningen skedde under 1970-talet i samband med att även manliga gymnaster fick vara med och namnet inte var hållbart längre.

Östersundsgymnasterna är en breddförening med en del tävlingsverksamhet. Vi har många olika  träningsgrupper; Bamsegympa 3-5 år, Barngympa 4-6 år, Gymnastik från 6 år, Parkour från 10 år samt Trampolin från 8 år. Vi har även några sektioner för tävlingsgymnastik; Trupp, Kvinnlig Artistisk gymnastik, Manlig artistisk gymnastik, Rytmisk gymnastik samt Cheer. Vi bedriver även NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) i Trupp och kvinnlig artistisk gymnastik, detta i samarbete med JGY Jämtlands gymnasium. 

Östersundsgymnasterna är en ideell förening och då krävs förstås delaktighet och föräldrainsatser för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt. 

Östersundsgymnasternas värdegrund
Med engagerade och utbildade ledare skapar vi en verksamhet som får medlemmen att växa inom gymnastiken och som människa.

Vi står för:

Glädje och gemenskap:       I vår förening har vi roligt tillsammans.

                                          Vi uppmuntrar och stöttar varandra.

Trygghet och utveckling:    Alla ska bli sedda och bekräftade och

                                          utvecklas utifrån sina förutsättningar

                                          i en trygg och säker miljö.

Respekt:                             Vi lyssnar på varandras åsikter och vi

                                          accepterar varandras olikheter.

Gymnastiken ger hälsa, kraft och energi som räcker ända in i vardagen.


Vill du anmäla ditt barn till oss klickar du på fliken "Träna hos oss" Sportchefen har ordet - 5 april
2020-04-05 14:33

Östersundsgymnasterna anpassar sin verksamhet för att kunna erbjuda träning igen. Det som tillkommit i förhållningsregler är att folksamlingar över 50 personer inte är tillåtna vilket nu också infattar oss inom idrotten. Om möjligt ska träning bedrivas utomhus och närkontakt i träningen ska undvikas. Det innebär att vi inom Svensk Gymnastik bör undvika träning som kräver passning. För att inte riskera våra gymnasters säkerhet, både kring eventuell smittspridning samt risk för skador, är det nu upp till varje förening att anpassa sin träning utifrån detta.


Nedan följer en sammanfattning efter de tre punkter som jag berättade om förra veckan:

1.  Just nu samlar vi in information från varje sektion för att få en samlad bild av vårt handlingsutrymme.

2.  Därefter startar planeringsprocessen kring eventuella nya scheman och förhållningssätt som behöver implementeras.

3.  Tid för öppning av verksamhet bestäms och förmedlas.

 


1.

Föreningen har samlat in data från ledare och sektionsledare för att få en överblick över nuläget. Vi vet vilka tränare vi har att tillgå efter ”vill, kan, får-principen” i de olika sektionerna. Generellt så kan vi sammanfatta det som att vi inte har lika många ledare som kan leda grupper längre – av olika skäl. Det ser olika ut i varje sektion och en del sektioner kan inte erbjuda träning alls.


Föreningen är glad över det resonemang ledarna har fört och vi respekterar till fullo varje individs val.


Föreningens erfarna ledare har från alla sektioner samma bild kring våra yngsta gymnaster och de krav som kommer att ställas på ledarskapet i dessa grupper; att det helt enkelt blir för svårt att följa regler och följa anvisningarna kring att undvika närhet. Vi riskerar att skapa negativa erfarenheter för unga gymnaster som inte klarar av att kontrollera sina impulser än.


2.

Vi skapar nu ett nytt träningsschema efter principen att alla grupper som bedöms att de kan börja träna av skälen ovan får ett pass i hallen. För de tider som blir över fylls de på av de grupper som normalt tränar flera pass. Träningstider kommer att förkortas. Sektionsledarna i samråd med sina ledare gör bedömningen av vilka grupper som kan erbjudas träning. 


Träningarna kommer att se annorlunda ut eftersom alla övningar inte längre är tillåtna med tanke på passning och anpassningar kring redskap och att vi ska hålla avstånd mellan varandra.

I Östersund Arena inför vi en inpasseringszon med garderob och handtvätt. En ledare står i entrédörren och välkomnar gymnasterna och anvisar var de ska ta av sig samt tvätta händerna. Nästa ledare står vid handfatet och visar gymnasterna till sin samlingsplats på friståendegolvet. Antalet grupper som kan träna samtidigt minskas. Vi har gjort en film kring hur detta ska gå till. Den kommer att ligga ute innan träningar kan börja så att gymnasterna är förberedda på arbetsgången.


Vi inför också en tidsbuffertzon. Fem minuter innan träningen börjar får gymnasterna komma ner till entréytan. Där möts de av ledare som välkomnar dem och visar dem in i inpasseringszonen. Träningar kommer att avslutas 15 minuter innan nästa grupp börjar. Detta för att minska antalet personer som möts samt att ledarna ska hinna tvätta av ytor innan nästa pass.


Vid samlingsplatsen går gruppens ledare igenom checklistan med de nya förhållningsreglerna mm. Eftersom regler kan ändras efter de restriktioner som kommer från myndigheter ger vi inte ut dem i sin helhet men nedan följer några av punkterna som vi kommer att använda.


  • Enbart gymnaster och ledare som varit helt friska i två dagar innan träningen får komma till verksamheten.
  • Föräldrar hämtar och lämnar gymnaster utomhus.
  • Omklädningsrummen är stängda.
  • Gymnaster kommer ombytta och duschar hemma.
  • Tränare har rätt och ska skicka hem gymnast med förkylningssymtom eller den som inte följer förhållningsreglerna.
  • Träningarna organiseras av ledarna för att minimera närkontakt och inga övningar med passning kan bedrivas. 

I de fall som träning bedrivs i andra lokaler kommer tränarna för dessa grupper att skicka ut information med anpassade förhållningsregler för den specifika miljön.

 

Sektionerna kommer att börja se över vilka möjligheter som finns för utomhusträning.

 

3.

Föreningen räknar med att öppna upp verksamheten enligt det nya schemat och med de förändrade rutinerna efter påsklovet. Redan nu kommer några träningsgrupper att kallas in för träning med syftet att testa hygienrutinerna och samla in erfarenhet kring hur träningarna behöver anpassas efter de nya direktiven.

 

Planen är att redovisa det nya schemat och de nya förhållningsreglerna den 14 april som utlovat.

 

 

Vi börjar se vilka konsekvenser pandemin kan få för föreningens ekonomi. Många parametrar beror ju såklart på hur länge vi kommer att behöva bedriva en anpassad träningsverksamhet. Men även yttre faktorer som möjlighet till sponsring och planering av nya tävlingar och evenemang kommer att sätta ramen för de beslut som styrelsen kommer att behöva ta för att sköta sin främsta uppgift – att få föreningen att leva långsiktigt.  Detta kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte.


Dennis Fluur, sportchef Östersundsgymnasterna

Sportchefen har ordet
2020-03-25 14:14

Jag vet att det är många av er som undrar vad som händer och hur föreningen tänker i denna situation. Jag ska försöka att ge er en liten inblick i mina tankegångar just nu.


I måndags var det två veckor sedan vi gick ut med att det är viktigt att tvätta händerna och sköta sin hygien samt att stanna hemma när vi är sjuka. Helt vanliga uppmaningar som bör gälla jämt. Sedan dess har det hänt så mycket i vår värld så att det är svårt att komma ihåg allt i kronologisk ordning. Nya uppmaningar och direktiv har kommit i princip varje dag. På torsdag är det två veckor sedan vi tog beslutet att riskminimera och stänga ner verksamheten för att köpa oss tid att ta kloka beslut. I torsdags tog vi beslutet att förlänga den tiden till efter påsklovet. Vi har helt enkelt inte hunnit skapa oss en uppfattning om hur en verksamhet för riskminimerad smittspridning kan se ut än.


I helgen förtydligade Folkhälsomyndigheten vikten av idrottens roll i samhället. Fortsätt träna, var uppmaningen. Det som är viktigt att hålla i huvudet är att myndigheter ger generella råd och uppmaningar och att lösningar måste hittas lokalt. Det är såklart en enorm skillnad ur riskminimering för smittspridning när du ska planera en verksamhet för orientering kontra brottning. I orientering är du ensam i skogen och i brottning svettas du på någon annans rygg. Det är även skillnad på en liten förening och en stor. Ju större förening ju större komplexitet att förhålla sig till. Ur individperspektivet blir därför inte alla organisationers beslut logiska utifrån de senaste direktiven.


Östersundsgymnasterna vill göra det bästa ur både ett samhällsperspektiv och medlemmarnas individperspektiv.


Därför har vi startat upp alternativa träningsmöjligheter digitalt med vår nya Youtube-kanal – Östersundsgymnasterna Träning. Där erbjuder vi träningspass som ni kan köra när ni vill på hemmaplan och även live-träning där vi kan träna tillsammans samtidigt fast i olika miljöer. Vi, liksom hela idrottsrörelsen, tycker ju att det är viktigt att vi rör på oss för vår hälsa och välmåendes skull.


Inom idrotten har vi också en social aspekt där vi träffas och har roligt tillsammans på olika sätt. Där har vi inte kommit igång med någon digital verksamhet. Om ni, särskilt ni unga i föreningen, har någon bra idé så tar vi gärna emot den!


Just nu ser vi över vilka möjligheter vi har till att starta upp en riskminimerad verksamhet i våra olika sektioner efter Folkhälsomyndighetens Generella råd. Vi tittar bl a på följande faktorer:


Ledare

Vi ser över vilka ledare som vill, kan och får återgå till att leda verksamhet.

Vår verksamhet bygger på ideell basis och frivillighet är ju självklart. I dessa tider reagerar vi alla olika vilket blir väldigt tydligt i valfritt diskussionsforum där några tycker att allt ska stängas ner och andra tycker att allt kan fortsätta som vanligt och allt däremellan. Så frågan om ledaren själv vill är essentiell.


Vi har många ledare som arbetar inom samhällsbärande yrken. Kanske är återhämtning det primära under deras fritid? Kanske arbetsgivare beordrar en riskminimerad fritid? Vilka ledare har vi som kan börja leda grupper igen?


Vi har även väldigt många ledare som inte är myndiga. Så frågan om de får börja leda grupper för sina vårdnadshavare behöver ställas. Sedan har vi som förening ett extra stort ansvar för våra yngre ledare. Vilket ansvar är rimligt att lägga på en ung tränare? Vi vet av erfarenhet att det kan vara tufft att stå emot starka föräldrar som ung tränare.


Miljö, hygien och anpassningar

Vi ser över om vi har ytor och redskap som vi bör undvika att använda under den här tiden och hur vi kan rengöra det vi kommer att använda. Vi tittar på hur hygienmöjligheterna ser ut och om vi behöver anpassa användandet av omklädningsrummen. Hur kan vi organisera oss kring handtvätt och vid byte av grupper? Hur gör vi när olika grupper roterar på redskap och ytor? Träningspassen behöver organiseras så att köer och närhet minimeras - hur ska vi göra när vi passar vid volter? Finns det övningar vi bör undvika ur det hänseendet?


Grupper och nya träningsscheman

Hur många grupper kan träna samtidigt i Arenan? Klarar de yngre barnen av att följa alla instruktioner? Klarar våra ledare av att hantera de större grupperna? Vi ser över om vi kan ändra träningstider så att vi minskar antalet individer som våra gymnaster möter. Kan vi dela på de större grupperna och har vi i så fall ledare till det?


Som ni märker så är det många frågor som behöver få sina svar. Så här ser processen ungefär ut:


1.  Just nu samlar vi in information från varje sektion för att få en samlad bild av vårt handlingsutrymme.

2.  Därefter startar planeringsprocessen kring eventuella nya scheman och förhållningssätt som behöver       implementeras.

3.  Tid för öppning av verksamhet bestäms och förmedlas.


Målsättningen är att alla gymnaster ska kunna komma igång med träningen så fort som möjligt på ett så säkert sätt som möjligt. Vi kan i dagsläget anta att träningarna kommer att se annorlunda ut än de brukar. Vi får alla hjälpas åt för att göra den kommande tiden så bra som vi bara kan.


Med allt detta sagt vill jag återigen tacka er alla för visat förtroende för oss som på olika sätt är ledare i föreningen. Vi kämpar på och gör vårt bästa i en tuff situation och försöker hitta nya lösningar på nya utmaningar. Vi har samtidigt våra personliga liv att ta hänsyn till med hemkarantän, sjuka barn och närstående och vanliga arbeten.


Som baskettränare brukade jag avsluta mina texter med frasen ”Vi ses i hallarna”. Jag behövde aldrig skriva tillägget ”förr eller senare”.


Ta hand om varandra


Dennis Fluur, sportchef Östersundsgymnasterna

Liveträning på YouTube
2020-03-24 11:31
Idag, tisdag, kl 16.00-16.30 kommer vi att testa en digital liveträning på våran YouTube kanal. Häng med oss hemifrån! Vi vet att längtan att komma tillbaka till gymnastikträningen är stor och vi jobbar på att det ska kunna ske så snart som möjligt. Men tills dess hoppas vi att ni vill skratta och svettas med oss hemifrån vardagsrummet. 
Östersundsgymnasterna erbjuder hemmaträning
2020-03-20 16:00
Östersundsgymnasterna är en del av idrottsrörelsen som gör en enorm insats för folkhälsan i samhället. Normalt sätt så tränar vi i en lokal och blir svettiga och glada tillsammans. Som läget är idag i samhället i stort och i vår förening specifikt så kan vi inte mötas som vanligt. Därför försöker vi hitta nya sätt att kunna hjälpa till så att rörelse fortfarande kan vara en del av vardagen för våra medlemmar. 

Nu finns det första hemträningspasset på vår nya YouTube-kanal: Östersundsgymnasterna Träning.

Under veckan kommer fler filmer och nyheter - så håll utkik i våra kanaler.

Passa på att träna med nya träningskamrater - utmana syskon och föräldrar och se till att bli svettiga och glada tillsammans.

Trevlig helg

Östersundsgymnasterna

PS. När du tar hand om dig själv gör du en stor insats för samhället! God hygien och en fortsatt god hälsa är a och o för att vi tillsammans ska orka hålla ut. DS


Information från styrelse och sportchef
2020-03-19 15:58

Alla organisationer i samhället följer utvecklingen av Coronaspridningen och olika myndigheters uppmaningar och vi har under den senaste veckan lärt oss att spelplanen förändras i princip dagligen. Alla organisationer tar sedan beslut efter sin egen kontext och därför uppstår funderingar kring varför en del stänger sina verksamheter och andra liknande verksamheter hålls öppna.


Alla vill hjälpa till och dra sitt strå till stacken ur ett samhällsperspektiv. Östersundsgymnasterna vill givetvis också göra så gott vi kan för att främst hjälpa sjukvården och de personer vi har i riskgrupperna i vår närhet men givetvis också se till våra medlemmars bästa.


Östersundsgymnasterna vill tacka alla i föreningen för visad hänsyn när vi står i en för alla helt ny situation. Den största delen av den feedback vi får från er visar på en stor förståelse för dels det beslut vi fattade förra veckan men även för den situation vi befinner oss i. Så återigen tack!

 

Östersundsgymnasternas styrelse och sportchef tog under onsdag kväll beslutet att förlänga perioden med nedstängd verksamhet till och med den 19 april. Det innebär att träningar kan starta måndagen efter påsklovet.


Föreningen följer utvecklingen av situationen och kommer den 14 april att redovisa eventuella förändringar av planen.

Föreningen ställer även in tävlingen Iskristallen (25-26 april), Truppcupen (7-8 maj) samt Föreningsuppvisningen (17 maj).

 

Föreningen arbetar nu med att skapa möjligheter att träna hemifrån. Håll utkik på våra digitala kanaler efter inspiration, träningspass och annan information. Produktionen är igång!


Våra gymnaster i tävlingssektionerna får primärt träningsupplägg från sina ledare eller sektionsledare.


Föreningen arbetar också med olika upplägg för alternativa möjligheter att kunna starta upp del av vår verksamhet om perioden ytterligare kommer att förlängas eller lokaler kommer att vara otillgängliga.

 

Dennis Fluur, sportchef Östersundsgymnasterna

Mats Mårtensson, ordförande Östersundsgymnasterna

Nyheter från våra grupper
Barn, 30/03 11:08 
Träning, 30/03 10:59 
Ma AG, 22/03 10:49 
Ma AG, 18/03 15:11 
RG, 12/03 20:30 
 
Sponsorer
Länkar