Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Östersundsgymnasterna!

Östersundsgymnasterna bildades redan 1924 och hette då ”Östersunds Kvinnliga Gymnastikklubb”. Omdöpningen skedde under 1970-talet i samband med att även manliga gymnaster fick vara med och namnet inte var hållbart längre.

 

Östersundsgymnasterna är en breddförening med en del tävlingsverksamhet. 

Vi har många olika  träningsgrupper; Bamsegympa 3-5 år, Barngympa 4-6 år, Gymnastik från 6 år, Parkour från 10 år samt Trampolin från 8 år. 

Vi har även några sektioner för tävlingsgymnastik; Trupp, Kvinnlig Artistisk gymnastik, Manlig artistisk gymnastik, Rytmisk gymnastik samt Cheer. Vi bedriver även NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) i Trupp och kvinnlig artistisk gymnastik, detta i samarbete med JGY Jämtlands gymnasium. 

 

Östersundsgymnasterna är en ideell förening och då krävs förstås delaktighet och föräldrainsatser för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt. 

 

Östersundsgymnasterna arbetar för en trygg barn- och ungdomsverksamhet, vi har en utarbetad värdegrund samt ett trygghetsteam för att säkerställa att vi följer vår värdegrund.

Vår värdegrund bygger på FN´s barnkonvention, Riksidrottsförbundets värdegrund samt Svenska gymnastikförbundets värdegrund och uppförandekod. 

 

Vår värdegrund är att vi med engagerade och utbildade ledare skapar en verksamhet som får medlemmen att växa inom gymnastiken och som människa.

 

Östersundsgymnasterna står för:

 

Glädje och gemenskap:       

I vår förening har vi roligt tillsammans. Vi uppmuntrar och stöttar varandra.

 

Trygghet och utveckling

Alla ska bli sedda och bekräftade och utvecklas utifrån sina förutsättningar i en trygg och säker miljö.

 

Respekt:

Vi lyssnar på varandras åsikter och vi accepterar varandras olikheter.

 

Trygghetsteam:

 

För att säkerställa att vi följer vår värdegrund har vi ett trygghetsteam bestående av 2 särskilt utvalda styrelseledamöter, Iva Jansson, ivajansson@hotmail.com och Tina Lundmark, tlundmark@gmail.com samt sportchef Dennis Fluur, sportchef@ostersundsgymnasterna.se

 

Gymnastiken ger hälsa, kraft och energi som räcker ända in i vardagen.

 

Vill du anmäla ditt barn till oss klickar du på fliken "Träna hos oss" 


Träning i juni för våra yngre ”Träningsgrupper”
2020-05-27 19:05

Under våren har vi prövat vårt ”Corona-upplägg” med våra äldre gymnaster. Främst i Östersund Arena men även i andra mindre hallar. Det har fungerat bra med andemeningen att hålla varje grupp för sig själva med inpasseringszonen och tidsbufferten mellan grupperna.


Vi är nu redo att prova upplägget med våra yngre träningsgrupper som tidigare har tränat i Östersund Arena. Därför erbjuder vi nu träning under juni månad för dessa grupper. Vi kommer att maila ut information om tider och upplägg och förhållningsregler.


Den stora generella förändringen vi behöver göra för att få till en ”Corona-säker” verksamhet för dessa grupper är att på plats dela dessa i hälften och att tillsätta fler ledare för grupperna. Den stora utmaningen är att alla ska klara av att hålla avstånd till varandra. Här är det viktigt att ni som föräldrar pratar med era barn och läser igenom de tillfälliga förhållningsreglerna tillsammans så att de känner sig förberedda inför den första träningen.


De tillfälliga förhållningsreglerna finns här.


Här är en film som visar hur inpasseringszonen fungerar.


Nedan är de förändringar vi redan har gjort i verksamheten:


·         Schemat är förändrat så att det bara är en grupp i taget som kommer till inpasseringszonen i Gymnastikhallen i Östersund Arena. Förhållningsreglernas huvudsakliga uppgift är att se till att olika grupper håller sig ifrån varandra och att gymnasterna inom gruppen håller avstånd till varandra. Vi har organiserat ytorna för handtvätt med markeringar i golvet för att underlätta för gymnasterna att hålla avstånd. Observera att vårdnadhavare lämnar och hämtar utomhus. Detta för att minimera antalet kontakter som sker inom Östersundsgymnasternas ansvarsområde.

·         Vi kommer alltid att vara färre personer i hallen än 50.


Träningstiderna är förändrade för många grupper. Det beror på de tidsbuffertzoner vi har mellan grupperna. Det gör att schemaläggningen blir trixig för att få in alla grupper. Vi lägger upp schemat på hemsidan.


Vi får alla vara beredda på förändringar både vad gäller inställda träningar på grund av ledarbrist och sjukdom men även nya direktiv från myndigheterna.

 

För våra barngrupper kikar vi på ett upplägg under vår ”Sommarskola” som i år kommer att vara veckorna v31-33. Men vi är inte färdiga med det upplägget än. Det beräknas vara klart nästa vecka.


Vi försöker även hitta lösningar för de grupper inom tävlingssektionerna som inte har erbjudits träning under våren.

 

Dennis Fluur, sportchef Östersundsgymnasterna

Hej, här kommer det några rader från styrelsen!
2020-05-04 14:07

I september månad år 2019 påbörjade den dåvarande styrelsen tillsammans med representanter från ledare, föräldrar och anställda ett arbete att bygga upp en handlingsplan för vår förening mot diskriminering, kränkande behandling och sexuella övergrepp. 


Vi i nuvarande styrelse har arbetat vidare med detta under våren och handlingsplanen är nu färdigställd. Denna finns presenterad på vår hemsida som ett eget dokument (”Östersundsgymnasternas värdegrund samt handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och sexuella övergrepp”). Vid behov ska man kunna använda detta dokument som stöd för tolkningar om något känns oklart. 

 

Vi har även formulerat en kort sammanfattning som finns presenterad på vår första sida på hemsidan. Tanken med sammanfattningen är att den tydligt skall presentera föreningens värderiktning.

 

Redan på vårt första möte, när vi konstituerade styrelsen (den 26 februari), valdes två styrelseledamöter med särskild uppgift att samordna föreningens värdegrundsarbete. Dessa två ledamöter bildar nu ett trygghetsteam tillsammans med vår sportchef. 


Om man som gymnast, förälder, ledare, anställd eller styrelseledamot upplever att något strider mot vår värdegrund eller vår definition av en trygg och säker träningsmiljö, skall det vara enkelt att vända sig till detta trygghetsteam för att få stöd hjälp. Vid behov kommer förstås även styrelsen att hjälpa till.


Styrelsen genom Mats Mårtensson, ordförande

Tillfälliga förhållningsregler för Östersundsgymnasterna
2020-04-15 16:09

Läs igenom reglerna tillsammans i familjen:


Tillfälliga förhållningsregler

 • Enbart gymnaster och ledare som varit helt friska i två dagar innan träningen får komma till            verksamheten.
 • Föräldrar hämtar och lämnar gymnaster utomhus.
 • Omklädningsrummen är stängda. Gymnaster kommer ombytta och duschar hemma.
 • Endast vattenflaskor uppmärkta med namn får finnas i hallen. Fyll flaskorna hemma.
 • Alla gymnaster tvättar händerna innan de går in i hallarna. Ledare organiserar.
 • Alla träningspass börjar med en genomgång av ledarna kring förhållningsreglerna.
 • Alla hjälps åt att uppmärksamma om någon för händerna till ansiktet. Då går personen och              tvättar händerna igen innan hen kan återgå till övningen.
 • Föreningen inför tidsmässiga buffertzoner mellan passen.
 • Tränare har rätt och ska skicka hem gymnast med förkylningssymtom eller den som inte följer          förhållningsreglerna.
 • Träningarna organiseras av ledarna för att minimera närkontakt och inga övningar med passning      kan bedrivas.
 • Träningen leds alltid av minst en myndig ledare.
 • Vi äter ingen frukt under passen.


Tidsmässig buffertzon

Fem minuter innan träningen börjar får gymnasterna komma ner till entréytan. Där möts de av ledare som anvisar var de ska lägga sina ytterkläder och väskor samt tvätta sina händer. Träningar kommer att avslutas 15 minuter innan nästa grupp börjar. Detta för att minska antalet personer som möts samt att ledarna ska hinna tvätta av ytor innan nästa pass.


Inga övningar som kräver passning av ledare får genomföras

Vi följer anvisningarna från Svenska Gymnastikförbundet. Träningarna kommer inte att kunna genomföras på vanligt vis.


Lösgropen är avstängd för träning

Ingen aktivitet kommer att ske i gropen med skumgummi.


Följ alltid ledarens direktiv

Alla gymnaster måste följa det ledarna säger. Klarar man inte av det ska man inte vara i hallen utan kommer att skickas hem.

Vi öppnar upp för träning från och med måndag den 20 april.
2020-04-15 15:53

Alla våra grupper kommer inte att erbjudas träning. En del grupper saknar tränare pga omständigheterna kring corona-pandemin. Andra grupper, främst bland våra yngre grupper, har föreningen i samsyn med våra erfarna ledare gjort bedömningen att vi inte kan erbjuda en riskminimerad miljö för gymnaster eller ledare.


För de grupper i ”Träningssektionen” som erbjuds träning förlänger vi säsongen med fyra veckor.


Schemat är förändrat så att det bara är en grupp i taget som kommer till inpasseringszonen i Gymnastikhallen i Östersund Arena. Förhållningsreglernas huvudsakliga uppgift är att se till att olika grupper håller sig ifrån varandra och att gymnasterna inom gruppen håller avstånd till varandra. Vi har organiserat ytorna för handtvätt med markeringar i golvet för att underlätta för gymnasterna att hålla avstånd.


Vi kommer alltid att vara färre personer i hallen än 50.


Träningstiderna är lite förändrade för i princip varje grupp men vi har försökt att ge varje grupp samma dag som tidigare. Vi lägger upp schemat på hemsidan, inom någon dag, när det är klart. De nya träningstiderna kommer även att meddelas av huvudtränare för gruppen.  De grupper som vi inte kan erbjuda träning kommer att få information via mail.


Några grupper har träningar i andra hallar. Där har vi erfarna ledare som kommer att guida er i de anpassade rutinerna.


De tillfälliga förhållningsreglerna finns här


Ledare hittar ytterligare information på intranätet: Ledare; Dokument; Coronadokument.

 

Än en gång vill vi tacka alla för den förståelse ni visar för situationen. Arbetsgången har tagit sin tid men det har varit väldigt viktigt för oss att kunna säkerställa en riskminimerad miljö för alla inblandade.  Ingången har hela tiden varit att kunna erbjuda så mycket riskminimerad träning som möjligt med ett så stort samhällsansvar som möjligt. I den bästa av världar skulle vi vilja erbjuda träning till alla men då skulle vi vara tvungna att rucka på säkerheten och vårt ansvar som förening.


Vi får alla vara beredda på förändringar både vad gäller inställda träningar på grund av ledarbrist och sjukdom men även nya direktiv från myndigheterna.


Vi vill även tacka våra ledare för alla kloka åsikter och tankar som ni bidragit med i processen. Ni är hjärtat i föreningen och vi längtar till den dag då alla återigen har möjlighet att komma tillbaka och att vi kan erbjuda full verksamhet igen.


Fortsätt att ta hand om varandra


Dennis Fluur, sportchef Östersundsgymnasterna

Liveträning på YouTube
2020-03-24 11:31
Idag, tisdag, kl 16.00-16.30 kommer vi att testa en digital liveträning på våran YouTube kanal. Häng med oss hemifrån! Vi vet att längtan att komma tillbaka till gymnastikträningen är stor och vi jobbar på att det ska kunna ske så snart som möjligt. Men tills dess hoppas vi att ni vill skratta och svettas med oss hemifrån vardagsrummet. 
Nyheter från våra grupper
Barn, 30/03 11:08 
Träning, 30/03 10:59 
RG, 12/03 20:30 
Trupp, 11/03 20:58 
 
Sponsorer
Länkar