Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Organisation
Östersundsgymnasterna är en ideell förening med en styrelse vald av medlemmarna. Styrelsen arbetar ideellt. Föreningens årsmöte hålls i mars.

Styrelsen träffas ca en gång i månaden och ansvarar för alla övergripande frågor. Du kan maila till några av styrelsemedlemmarna genom att klicka på deras namn,

  • Ordförande: Bettina Herm 
  • Sekreterare: Grit Wiegand
  • Kassör:       Fredrik Eriksson
  • Ledamot:    Pernilla Åsell, Elisabeth Wasteson, Christian Stjärnered
  • Suppleant:  Martin Maripuu 

Sammankallande valberedning: Magnus Stenwall

Föreningens revisorer är Pelle Lindblad och Pricilla Sundvall.

Föreningen har också en anställd sportchef och en kanslist som driver den dagliga verksamheten på uppdrag från styrelsen.

Verksamheten är uppdelad i åtta olika sektioner och för varje sektion finns en ansvarig sektionsledare:
Barn- och Bamse
Träningssektionen
Truppsektionen
Kvinnlig artistisk gymnastik
Manlig artistisk gymnastik
Rytmisk gymnastik
Cheer
NIU

Du hittar mer information kring respektive sektion längst upp på sidan. Sektionsledarna träffas, tillsammans med sportchefen, ca 10 gånger per år för att diskutera ihop sig kring verksamhetsfrågor. 

Då vi bedriver ideell verksamhet har vi ständigt behov av att blir fler som arbetar för föreningen. Är du intresserad av t ex styrelsearbete, jobba i valberedningen, hjälpa till med profilkläder eller sponsring? Du anmäler dig även via detta formulär om du vill vara medlem i föreningen utan specifik uppgift.  Anmäl dig här!
 
Sponsorer