Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Försäkring / licens
Ibland händer det att en gymnast eller ledare skadar sig vid träningen. I uppenbara fall ska förstås ansvarig ledare på träningen informera föräldrarna om vad som inträffat. Ibland märks inte skadan förrän efteråt och då vill vi att föräldrarna kontaktar ansvarig ledare och berättar vad som hänt. Det är viktigt för oss att alla skador blir registrerade så vi kan utvärdera om något i träningen eller hallen behöver förändras. 

Alla som deltar i vår verksamhet är försäkrade via Pensum och det är dit skadan ska anmälas. Du hittar information samt nedladdningsbar olycksfallsblankett här.

Fyll i formulärets första del och lämna det sedan till ansvarig ledare som fyller i föreningens del. Ledaren i sin tur lämnar formuläret till föreningens kanslist som ombesörjer att det skickas in till Pensum.
 
Sponsorer