Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Medlemsskap, försäkring/licens samt träningsavgifter

Medlemsavgift

För att träna i Östersundsgymnasterna måste du vara medlem. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. 


Träningsavgift

Träningsavgiften ska täcka kostnader som bland annat generella försäkringar, hallhyra, utbildningskostnader, anmälningsavgifter till tävlingar och ledararvoden och är beroende av antalet träningstillfällen/träningstid, plats, träningsnivå, ledartäthet och utbildningsbehov av ledarna. 


Försäkringar/licenser

För att träna gymnastik måste medlemmen vara försäkrad. Våra gymnaster i Barngympa och Bamsegympa omfattas av en basförsäkring. För att kunna träna på en lite högre nivå krävs en särskild träningslicens (gymnastik 150kr/år) som är individuell. För att kunna tävla krävs en särskild tävlingslicens (gymnastik 180kr/år) som även den är individuell. Dessa licenser faktureras enbart till medlemmar i grupper som omfattas av dessa krav. Licensåret är 1/10-31/9.


Fakturering

Ovanstående avgifter faktureras till de aktiva i början av varje termin, såvida vi inte tillämpar kortbetalning direkt vid anmälan för gruppen. Om medlemsavgiften är fakturerad på vårterminen räcker den året ut och faktureras alltså inte på hösten. Om licensen är fakturerad för höstterminen gäller den även för vårterminen. Träningsavgiften faktureras varje termin. Fakturan går ut via mail, till målsman om den aktive är under 18 år.


Kortbetalning

När du anmäler ditt barn till våra bamsegrupper och barngympan betalar du direkt med kort.


Rabatter

Det finns vissa medlemmar som är berättigad till rabatter, t ex hyresgäster hos Ö-hem, ledare och ledarbarn. Du anmäler dig precis som vanligt. I samband med att du får din faktura skickar du fakturanummer samt kundnummer alt namn på ledare till: angelica.kanslist@gmail.com så uppdaterar vi din faktura och skickar om den till dig. Har du betalat med kort skickar du istället dina bankuppgifter tillsammans med kundnummer alt namn på ledare till: kanslist.ogy@gmail.com så betalar vi tillbaka rabatten. Villkoren för att få rabatt hos oss i de fall du är ledare hittar du under ledarnas sida.


Träningsavgifter vårterminen 2019   


Träningsverksamheten:

Grupper på skolor och sporthallen:

Bamsegympa    3-5 år 500 kr/termin (1 timme/vecka)

Barngympa       4-6 år 500 kr/termin (1 timme/vecka)

Gymnastik        6-8 år 600 kr/termin (1 timme/vecka)Grupper i gymnastikhallen, Östersund Arena:

Gymnastik, Trampolin, Parkour 1 100 kr/termin 


Avgifterna ovan är beräknade på att varje grupp har ca 11-14 träningar per termin. 


Tävlingsverksamheten:

Observera att det även ingår föräldrainsatser när gymnaster tränar i vår tävlingsverksamhet. 

Dessa insatser finansierar stora delar av träningen i tävlingsverksamheten.


Manlig AG

Ma AG F - 1100 kr/termin

Ma AG 1 - 1400 kr/termin

Ma AG 2 - 1600 kr/termin

Ma AG 3 - 1700 kr/termin


Kvinnlig AG

Kv AG F -  1500 kr/termin

Kv AG 1 - 1600 kr/termin

Kv AG 2 - 1800 kr/termin

Kv AG Region 1 - 1700 kr/termin

Kv AG Region 2 - 1800 kr/termin

Kv AG Riks - 2700 kr/terminRytmisk gymnastik

RG F - 1100 kr/termin

RG 1 - 1100 kr/termin

RG 2 - 1300 kr/termin

RG 3 - 1500 kr/termin


Cheerleading

Cheer F - 1200 kr/termin

Cheer Titanium - 1800 kr/termin


Trupp

Trupp F - 1200 kr/termin

Trupp 8 - 1500 kr/termin

Trupp 6 - 1600 kr/termin

Trupp 5 - 1800 kr/termin

Rikstrupp 4 - 2000 kr/termin

Rikstrupp 3 - 2000 kr/termin


 
Sponsorer