Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hej, här kommer det några rader från styrelsen!
2020-05-04 14:07

I september månad år 2019 påbörjade den dåvarande styrelsen tillsammans med representanter från ledare, föräldrar och anställda ett arbete att bygga upp en handlingsplan för vår förening mot diskriminering, kränkande behandling och sexuella övergrepp. 


Vi i nuvarande styrelse har arbetat vidare med detta under våren och handlingsplanen är nu färdigställd. Denna finns presenterad på vår hemsida som ett eget dokument (”Östersundsgymnasternas värdegrund samt handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och sexuella övergrepp”). Vid behov ska man kunna använda detta dokument som stöd för tolkningar om något känns oklart. 

 

Vi har även formulerat en kort sammanfattning som finns presenterad på vår första sida på hemsidan. Tanken med sammanfattningen är att den tydligt skall presentera föreningens värderiktning.

 

Redan på vårt första möte, när vi konstituerade styrelsen (den 26 februari), valdes två styrelseledamöter med särskild uppgift att samordna föreningens värdegrundsarbete. Dessa två ledamöter bildar nu ett trygghetsteam tillsammans med vår sportchef. 


Om man som gymnast, förälder, ledare, anställd eller styrelseledamot upplever att något strider mot vår värdegrund eller vår definition av en trygg och säker träningsmiljö, skall det vara enkelt att vända sig till detta trygghetsteam för att få stöd hjälp. Vid behov kommer förstås även styrelsen att hjälpa till.


Styrelsen genom Mats Mårtensson, ordförande


Nyhetsarkiv
Den nya kanslisten 2020-02-19 11:40
Vi har en ny sportchef! 2020-01-17 10:14
Trampolin Nivå 1 och 22020-01-08 14:52
Kallelse till årsmötet2020-01-04 22:14
VI VILL BLI FLER!2019-12-06 21:13
KvAG tävling i Birsta2019-12-05 08:35
Skrivbord önskas2019-11-20 23:13
Höstlovsläger2019-11-01 08:58
2019-09-19 12:58
Hjälpledarutbildning2019-09-16 09:30
Vuxengruppen 18+ 2019-08-22 10:52
Sommarskolan 20192019-07-01 13:08
NIU-fadder2019-06-05 14:50
2019-03-26 09:36
Dagordning Årsmöte2019-03-01 19:12
Kallelse till årsmöte2019-01-26 14:51
Vårens grupper2018-11-22 10:27
Föräldraföreläsning 2018-11-22 10:04
Östersundspokalen 20182018-11-13 14:05
2018-09-11 16:11
Birsta Cup2017-10-28 21:04
Lediga platser! 2017-03-13 10:07
Lediga platser2017-01-06 13:08
Julledigt2016-12-23 11:01
 
Sponsorer
Länkar