Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Vi brukar få information från ledare vilken grupp vi ska välja inför hösten men har inte fått det i år?

Nej, precis, det har vi inte hunnit med eftersom många grupper bytte ledare och grupper bytte träningstider i våras. Vi rekommenderar att ni i första hand väljer samma nivå inför höstterminen som under vårterminen om ni inte fått någon annan information från ledaren. Har gymnasten gått i nybörjargrupp i två terminer och själv tycker att det är för enkelt nu rekommenderar vi att ni väljer nivå 1.


Mitt barn tränade hos er under vårterminen, är vi då garanterade en plats?

Alla som tränade hos oss – oavsett vilken grupp, sektion eller nivå – har ca en veckas förtur att göra sin bokning i någon av de grupper vi kan köra i höst innan vi öppnar bokningen för alla. Förturen ger dock ingen garanti att ni får den plats ni önskar.


Om du har gått i tävlingsgrupper inom Trupp, Kvinnlig AG, Manlig AG, Cheer eller RG så behåller du din plats och får information av gruppens ledare eller sektionsledaren om vilka dagar och tider som kommer att gälla i höst. Vi är väldigt tacksamma om du meddelar oss så snart som möjligt om du inte vill fortsätta i tävlingsgrupperna. Då kan vi ändra i schemat för att ge plats åt fler barn- och ungdomar.


Vilka veckor tränar grupperna?

Våra träningsgrupper startar v 35 och har sin sista träning v 49. De tränar inte på lovet, v44. Gruppen Östbergsskolan startar v 36 men har fortfarande lov v 44 och sin sista träning v 49.


Tävlingssektionerna har olika upplägg och tränar mer eller mindre året runt. Där får du information via mail om vad som gäller för just din grupp av sektionsledaren eller huvudledaren.


Vilka dåliga träningstider ni har på schemat, tänker ni inte på barnen?

Jo, självklart tänker vi på barnen. Vi har grupper som börjar tidigare än vanligt, grupper som slutar senare än vanligt och grupper på fredagar, lördagar och söndagar. Vi har valt att göra så för att så många som möjligt ska få chans att träna gymnastik i höst. Eftersom vi bara får vara 50 personer samtidigt i gymnastikhallen så kan vi inte ha så många grupper samtidigt som vi brukar mellan 17-20. Vi hoppas att så många som möjligt kan hjälpas åt att lösa skjutsar för barnen så att de kan träna även denna termin. Förhoppningsvis kan vi lägga ett annat schema inför vårterminen.


Vem vill träna på en lördag eller söndag?

Erfarenhetsmässigt vet vi att många i Östersundsområdet åker till fjälls på helgerna men det brukar vara främst på vårterminen. För att erbjuda så många barn som möjligt plats hos oss har vi under hösten lagt en del grupper på lördagar och söndagar. Sedan tänker vi att färre reser överhuvudtaget under pandemin så att det kan funka för flera att träna på helger under just denna termin.


Mitt barn har väntat på att få börja träna i gymnastikhallen och nu erbjuder ni inte barn födda 2012 att göra det, varför?

Under våren lät vi inte våra yngsta gymnaster i träningsgrupperna att träna i gymnastikhallen alls, de fick sina ersättningsträningar i juni istället då övriga grupper hade slutat. Vår bedömning är att de barn som lärt sig de nya förhållningsreglerna kan träna där i höst. Vi ser dock att de yngsta barnen har svårare med reglerna, t ex att de ska lämnas utomhus och gå ner till hallen själva, och vi anser inte att det blir någon bra start för 2012:orna att börja hos oss i gymnastikhallen just nu. Vi erbjuder dock träning i andra hallar för dem och rent gymnastikmässigt är den träningen bättre anpassad för de yngre barnen. Förhoppningsvis är läget ett annat inför vårterminen.


Mitt barn vill inte gå i barngymnastik ett år till utan hade sett fram emot träningsgrupp i gymnastikhallen, hur gör vi nu?

Vi förstår att de som redan har tränat barngymnastik skulle vilja få fler utmaningar. Den lösning vi har i dagsläget är att vi gör om våra "barngymnastikgrupper 6-8år" till "träningsgrupper 6-8år". De får då teckna en träningsförsäkring så att de får träna på svårare övningar även i andra hallar och fortsätta utvecklas.


Kan ni göra undantag från åldersgränsen för mitt barn?

Vi förstår att det finns yngre barn som skulle klara av nuvarande situation i gymnastikhallen. Det är dock väldigt svårt för oss att avgöra på förhand och framförallt att motivera för andra familjer. Därför väljer vi att inte göra några nya undantag från åldersgränsen under höstterminen. Det finns ett par enstaka barn som är yngre och som går i grupper som redan tränar i gymnastikhallen och de barnen kommer att få fortsätta i sin grupp i höst.


Varför kunde ni inte behålla det gamla schemat så att vi kan välja samma grupp?

På grund av begränsningen i hallen tyckte vi inte att det var en bra lösning. I så fall hade vi fått minska gruppstorlekarna så mycket att många befintliga gymnaster inte skulle få någon plats alls. Det kändes inte bra tyckte vi. Vi har minskat samtliga gruppers träningstid och gjort ett nytt schema så att så många som möjligt ska få träna.


Mitt barn har tränat 1,5 timme tidigare men nu är träningen bara 1 timme. Varför?

Vi har minskat alla gruppers träningstid för att så många som möjligt ska få träna. Grupper som vanligtvis tränar 3 timmar har fått pass som är 1,5 eller 2 timmar, några grupper har fått färre tillfällen än tidigare osv. Självklart hade vi kunnat göra på många olika sätt, vi har dock valt att procentuellt minska träningstiden för samtliga – oavsett nivå, sektion eller ålder. Exakt rättvist är det inte men så nära det går med de begränsningar vi har i hallen.


Varför finns det inte fler nybörjargrupper?

Vanligtvis brukar vi starta upp många nybörjargrupper på höstterminen. Vi har några även i år men betydligt färre än vanligt. Vi har anpassat grupperna så att de som tränade hos oss under vårterminen ska få en plats i första hand. Skulle läget förändras så kommer vi att försöka starta upp fler nybörjargrupper.


Varför har ni inga Parkour-grupper?

Tyvärr har vår huvudledare inom parkour slutat hos oss. Under våren har det inte funnits möjlighet att utbilda någon ny då pandemin satt stopp för resor och utbildningar. Vi kommer att leta en nya ledare och se över möjligheten att utbilda men tyvärr finns ingen på plats vid terminsstarten så att vi kan starta upp dessa grupper.


Jag hittar ingen grupp som passar, kan vi ställa oss i kö?

Tyvärr har vi inget kösystem då vi inte har resurser att hantera det. Om någon gymnast väljer att sluta och det blir en plats ledig kommer den lediga platsen upp på bokningssidan. Bokningen är öppen ca 3 veckor in på terminen, sedan fyller vi inte på grupperna längre.


Varför startar ni inte upp era barngrupper, Folkhälsomyndigheten säger att idrott för barn är viktigt!

Vi har diskuterat och funderat på vilka verksamheter vi ska ha igång. Vi håller fullständigt med om att idrott är väldigt viktigt för barn men samtidigt rekommenderar myndigheterna att vi ska minimera nära kontakter, hålla avstånd och helst träna ute. Vi upplever att vi inte kan ge de minsta barnen en bra träning med de förutsättningarna. I höst prövar vi att låta även barnen födda 2012, 2013 och 2014 komma igång men avvaktar med de ännu yngre. Vi behöver också myndiga ledare som kan och vill leda grupperna under dessa förutsättningar och det har vi inte i nuläget.


Jag har hört att det är ledarbrist, har anmält mitt intresse men inte hört något från er?

Vi blir jätteglada för alla som vill bli ledare hos oss! Inom gymnastiken fungerar det så att en ledare måste vara utbildad av Svenska gymnastikförbundet för att få ansvara för en grupp men som outbildad kan du vara hjälpledare. I vanliga fall försöker vi ta emot alla som vill vara hjälpledare men under rådande pandemi, då vi har begränsat antal personer i hallen, har vi svårt att ta emot nya hjälpledare. Vi kommer först att försöka se till att våra befintliga hjälpledare får en grupp och har vi därefter platser kvar återkommer vi till de som anmält intresse!


Kommer det att bli som i våras då vi anmälde vårt barn, betalade och sedan blev träningarna inställda och/eller nedkortade?

Svårt att svara på. Vi har förstås mycket bättre förutsättningar nu, höstens planering bygger på de regler som finns kring pågående pandemi, vi har koll på vilka ideella ledare som kan tänka sig att vara ledare trots smittorisken och vi har förhållningsregler som vi känner oss trygga med. Sedan kan det komma nya rekommendationer från myndigheter som ingen idag känner till och som gör att vi måste stänga verksamheten.


Betalar ni tillbaka avgiften om träningarna ställs in?

Det kan vi inte svara på i dagsläget. Vi har valt att se till föreningens långsiktiga överlevnad och därför har vi inte per automatik betalat tillbaka pengar. Träningsavgiften täcker inte bara just träningen utan också andra kostnader som t ex utbildningar, försäkringar, medlemskap i förbund, hyror, material, personal och system. Föreningen har alltså även utan verksamhet en hel del kostnader. Vi vill först skaffa oss koll på läget för att se hur vi kan tillmötesgå önskemål om återbetalning. När vi vet i vilken utsträckning kommunen ger oss hyresrabatter, om vi får ta del av vissa stödpaket och gör bokslutet för 2020 kommer frågan att behandlas på årsmötet.


Jag har fler frågor och vill kontakta någon, hur gör jag?

I vanliga fall skulle vi hänvisa till kanslist eller sportchef, nu ber vi dig att i första hand leta svaret du söker på vår hemsida. Om du inte hittar den information du söker kan du maila till kansliet om det gäller generella frågor. Om du har specifika frågor som gäller någon av våra tävlingssektioner kan du maila sektionsledarna. Gå in på respektive sida (Trupp, KvAG, MaAG, RG, Cheer) på hemsidan och där hittar du mailadresser.


Varför dröjer det så länge innan jag får svar?

Under sommaren har föreningens kansli varit obemannat och en stor del av allt arbete har skett på ideell basis. Vi har anställt en ny kanslist som börjar i slutet av juli men självklart kommer han inte att kunna svara på alla frågor från dag 1. Tyvärr har vi i dagsläget ingen sportchef och det kan ta lite tid innan våra ideella resurser – styrelse, sektionsledare och ledare – läser sin mail och svarar. 

 
Sponsorer
Länkar